Google Shared – 2010/06/05

  • HírszerzÅ‘ – Publicisztika – A Trianon-hazugság és a kettÅ‘s állampolgárság abszurditása
  • 2010/06/04 – “Ugyanakkor az ország, amit “történelmi Magyarországnak” szoktak nevezni, 1526 óta nem vagy csak igen rövid ideig létezett – inkább virtuális eszmeként, mint államként -, közvetlenül a békekötés elÅ‘tt, a vesztes háború után. ElÅ‘tte a Monarchia, más határokkal és politikai berendezkedéssel, még elÅ‘tte pedig különbözÅ‘ államalakulatok, a Magyar Királyság változó területe, a hódoltság korának határai vagy a lengyel-magyar perszonálunió. “